Jirka Tkadlčík

Choices
Song

Motto

Neexistuje ľahká cesta.

Best
Tiger

zero

Jirka
Choices

Fans

Vážim si, keď mi ľudia fandia. A naopak, baví ma ľudí motivovať.

Narodeniny

10. júla